Chính sách điều khoản

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi. Để bảo đảm một trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, chúng tôi đã thiết lập các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web, có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này.

  • Bản quyền: Trang web này là tài sản sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, công bố hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ trang web mà không có sự cho phép của chúng tôi.
  • Nội dung: Chúng tôi đảm bảo tính chính xác và tin cậy của nội dung trên trang web, tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng các thông tin trên trang web.
  • Bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp yêu cầu pháp luật hoặc có sự đồng ý của bạn.
  • Trách nhiệm của người dùng: Bạn có trách nhiệm sử dụng trang web một cách hợp lý và tuân thủ các quy định pháp luật. Bạn không được phép sử dụng trang web để đăng tải các nội dung bất hợp pháp, xâm phạm quyền riêng tư, đạo đức và phẩm giá của người khác.
  • Thay đổi: Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra lại điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.

Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ